Aanleidingen tot een veranderingstraject kunnen zijn:


– organisatie- of cultuurverandering
– fusie of overname
– efficiency-operaties
– outsourcing van bedrijfsonderdelen
– strategische projecten


Krijgt u hiermee te maken? Dan moet er snel en professioneel worden gehandeld. Echter, een organisatie heeft lang niet altijd de noodzakelijke expertise of de juiste medewerkers die de chaos kunnen omzetten in betrekkelijke rust.


Graag wil Padri Consult dan uw partner zijn.

"Zonder chaos geen rust"

Padriconsult
Veranderingstrajecten raken mensen in organisaties.Vaak hebben zij het gevoel dat de bodem onder hun voeten wordt weggeslagen.Natuurlijk gebeurt er ook heel veel dat de mensen raakt.Wij realiseren uw veranderingen met respect voor alle medewerkers.

Onze werkwijze kenmerkt zich door de 3M methode:

Mensen, Middelen en werkMethoden.

Deze drie zijn bepalend en richting gevend in het veranderingstraject.