Privacy statement

In dit privacy statement informeren wij u over hoe er op de website van Padri Consult wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens. Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Padri Consult geen controle heeft. Dit privacy statement heeft daarom geen betrekking op verwijzingen naar informatiebronnen van derden.
Actief verstrekte informatie
Op diverse plaatsen op deze website kan u gevraagd worden voor een specifiek doel, zoals het plaatsen van een bestelling, persoonlijke gegevens op te geven, zoals naam en adres. Daarbij wordt telkens vermeld voor welk doel deze gegevens gebruikt zullen worden. Hierbij geldt dat uw gegevens in beginsel niet aan derden zullen worden verstrekt en uitsluitend zullen worden gebruikt voor het omschreven doel.
Indien u een product of dienst via deze website bestelt, kan het noodzakelijk zijn dat uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan bijvoorbeeld een bezorgdienst, die Padri Consult inzet bij het uitvoeren van uw bestelling. In dergelijke gevallen zijn deze ondernemingen niet gerechtigd deze gegevens voor enig ander doel te gebruiken.
Passief verstrekte informatie
Indien u over het internet surft stelt u, wellicht zonder dat u zich daarvan bewust bent, beheerders van internetpagina’s in staat bepaalde gegevens over u te verzamelen. Voorbeelden hiervan zijn het ‘IP-nummer’ van uw computer, het besturingssysteem en de internet browser die u gebruikt.
Voor zover Padri Consult dergelijke gegevens gebruikt, worden deze anoniem en geaggregeerd verwerkt. Hierbij geldt dat deze gegevens in beginsel niet aan derden zullen worden verstrekt.

"Zonder chaos geen rust"

Padriconsult
Veranderingstrajecten raken mensen in organisaties.Vaak hebben zij het gevoel dat de bodem onder hun voeten wordt weggeslagen.Natuurlijk gebeurt er ook heel veel dat de mensen raakt.Wij realiseren uw veranderingen met respect voor alle medewerkers.

Onze werkwijze kenmerkt zich door de 3M methode:

Mensen, Middelen en werkMethoden.

Deze drie zijn bepalend en richting gevend in het veranderingstraject.