Interim Management

De zorgorganisaties in Nederland kenmerken zich in bijzondere mate door de bevlogenheid van haar medewerkers. Zorg betekent kwaliteit en daarop wordt ook vooral gestuurd. Vanwege de veranderde financiering van de zorg is het echter noodzakelijk meer nadruk te leggen op de andere bedrijfsaspecten. Ook zaken als managementvaardigheden, gestelde targets, realisatie van doelen en bedrijfsresultaat zijn enorm belangrijk geworden in de huidige zorgorganisatie.


Maar niet altijd is een zorgorganisatie in staat om de noodzakelijke aanpassingen in haar bedrijfsvoering zelf te realiseren. Padri Consult wil graag helpen om -samen met u en uw medewerkers- uw organisatie te veranderen.


De werkwijze van Padri Consult is sterk afhankelijk van het veranderingsvermogen van een organisatie. Wij maken,op basis van de wens van de opdrachtgever, een inventarisatie van de huidige mogelijkheden. Vervolgens brengen wij een advies uit over het veranderingstraject.
Hierbij wordt op een evenwichtige manier omgegaan met aspecten als mensen, middelen en methoden.
Uiteraard neemt Padri Consult ook graag de uitvoering van de verandering op zich.

De interim opdrachten zijn uitgevoerd in rollen als bestuurder, directeur en manager.

"Zonder chaos geen rust"

Padriconsult
Veranderingstrajecten raken mensen in organisaties.Vaak hebben zij het gevoel dat de bodem onder hun voeten wordt weggeslagen.Natuurlijk gebeurt er ook heel veel dat de mensen raakt.Wij realiseren uw veranderingen met respect voor alle medewerkers.

Onze werkwijze kenmerkt zich door de 3M methode:

Mensen, Middelen en werkMethoden.

Deze drie zijn bepalend en richting gevend in het veranderingstraject.