Contact gegevens

Padri Consult
Drs. A. (Bram) van Hunnik MBA
J.G.Sandbrinkstraat 122
3901 EZ Veenendaal


Mobiel: 06 13 95 56 85


Ingeschreven bij de KvK te Utrecht onder nummer 30199512
BTW nummer: NL0851.41.215.B01

"Zonder chaos geen rust"

Padriconsult
Veranderingstrajecten raken mensen in organisaties.Vaak hebben zij het gevoel dat de bodem onder hun voeten wordt weggeslagen.Natuurlijk gebeurt er ook heel veel dat de mensen raakt.Wij realiseren uw veranderingen met respect voor alle medewerkers.

Onze werkwijze kenmerkt zich door de 3M methode:

Mensen, Middelen en werkMethoden.

Deze drie zijn bepalend en richting gevend in het veranderingstraject.