Coaching & Development

Het vinden van het beroemde “schaap met de vijf poten” is meer uitzondering dan regel.
Toch wordt in veel personeelsadvertenties om kwalificaties gevraagd die niet reëel zijn. Daarom zijn deze medewerkers vaak niet te vinden of onbetaalbaar. Waarom niet investeren in de goede medewerkers die u toch al in huis heeft.


Boeien en binden zijn dé personeelsvoorwaarden waaraan een aantrekkelijke organisatie wil voldoen. Een belangrijk aspect is het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) van de medewerker. Ontwikkeling op vaktechnisch gebied wordt ruim aangeboden door onderwijs organisaties. Het ontwikkelen van vaardigheden is een onderdeel dat op maat moet worden gemaakt. Padri Consult heef ruime ervaring in het geven van vakinhoudelijke opleidingen, zowel nationaal als internationaal. Wij kunnen dus uw sparring partner zijn in de ontwikkeling van de medewerkers in uw organisatie. Bovendien kunnen we invulling geven aan individuele coaching trajecten van medewerkers in ontwikkelingsfases van hun vaardigheden. Deze trajecten worden begeleid door ervaren coaches.


Neem vrijblijvend contact met ons op om uw wens en onze mogelijkheden op elkaar af te stemmen.
En: om te beoordelen of Padri Consult uw partner kan zijn in een dergelijk traject.

"Zonder chaos geen rust"

Padriconsult
Veranderingstrajecten raken mensen in organisaties.Vaak hebben zij het gevoel dat de bodem onder hun voeten wordt weggeslagen.Natuurlijk gebeurt er ook heel veel dat de mensen raakt.Wij realiseren uw veranderingen met respect voor alle medewerkers.

Onze werkwijze kenmerkt zich door de 3M methode:

Mensen, Middelen en werkMethoden.

Deze drie zijn bepalend en richting gevend in het veranderingstraject.