Hoe kunnen wij helpen

Veranderingstrajecten, crisismanagement of langdurige vervanging op strategisch niveau. Dit zijn onze specialiteiten. En dus onze uitdagingen.

Quick Scan

Wij inventariseren uw huidige situatie en beoordelen uw veranderingstraject. Dat doen we bijvoorbeeld met een Quick Scan. Zo kunnen wij snel inspelen op uw behoefte.

Coaching

Padri Consult heeft nationaal en internationaal ervaring in coaching en begeleidingstrajecten. Dat geldt ook voor vakinhoudelijke colleges en seminars, individueel of collectief.

Development

De ontwikkeling van uw medewerkers is een belangrijk aspect om hen te boeien en te binden aan uw organisatie. Dankzij onze grote ervaring kunnen wij ook op dit gebied veel voor u betekenen.

Zelf doen of uitbesteden

De keuze is uiteraard aan u. Beschikt u niet over de juiste bronnen om de goede kandidaten te benaderen? Dan kunnen wij u hierbij helpen.

Kwaliteitsgarantie

Kandidaten die wij u aanbieden voldoen aan uw vraag. Wij begeleiden uw nieuwe medewerker tijdens het eerste halfjaar in functie.

"Zonder chaos geen rust"

Padriconsult
Veranderingstrajecten raken mensen in organisaties.Vaak hebben zij het gevoel dat de bodem onder hun voeten wordt weggeslagen.Natuurlijk gebeurt er ook heel veel dat de mensen raakt.Wij realiseren uw veranderingen met respect voor alle medewerkers.

Onze werkwijze kenmerkt zich door de 3M methode:

Mensen, Middelen en werkMethoden.

Deze drie zijn bepalend en richting gevend in het veranderingstraject.